Информация родителям


Оплата за питание детей в учреждениях дошкольного образования?


Весенний паводок и ледоход

Печное отопление

Памятка "Лёд"

Памятка "Правила поведения при пожаре!"

Кансультацыя для бацькоў

Предупреждение гибели людей на водоемах

Правила безопасности при сильном дожде с грозой

Уроки осторожности летом

Детский травматизм в зимнее время

Сжигание сухой растительности

 


Пашырэнне магчымасцяў атрымання адукацыі на беларускай мове ва ўстановах дашкольнай адукацыі

1. Ў рэгістрацыйна-кантрольныя формы рэквізітаў уключаны дадзеныя, неабходных для забеспячэння ўліку заяў бацькоў (законных прадстаўнікоў) непаўналетніх на выбар мовы навучання ва ўстанове дашкольнай адукацыі.

2. Согласно статьи 90 Кодекса Республики Беларусь об образовании основными языками обучения и воспитания в Республике Беларусь являются государственные языки Республики Беларусь. Государство гарантирует гражданам право выбора обучения и воспитания на одном из государственных языков Республики Беларусь и создает условия для реализации этого права. Язык обучения и воспитания определяется учредителем учреждения образования с учетом пожеланий обучающихся (законных представителей несовершеннолетних обучающихся).

3. Право граждан на выбор обучения и воспитания на одном из государственных языков Республики Беларусь обеспечивается развитием сети учреждений образования (классов, групп, потоков) с белорусским и русским языками обучения и воспитания, изданием литературы, учебников и учебных пособий на белорусском и русском языках.
6. В соответствии с пожеланиями воспитанников, учащихся и их законных представителей по решению местных исполнительных и распорядительных органов, согласованному с Министерством образования Республики Беларусь, могут создаваться группы в учреждениях дошкольного образования, классы, группы в учреждениях общего среднего образования или учреждения дошкольного, общего среднего образования, в которых обучение и воспитание осуществляются на языке национального меньшинства или изучается язык национального меньшинства.

3. Законныя прадстаўнікі дзяцей маюць права выбіраць мову навучання ва ўстанове дашкольнайадукацыі. Для гэтага трэба ўказаць пажаданую мову навучання ў заяве аб прыёме ваўстанову дашкольнай адукацыі.

У Асіповіцкім раёне існуе 28 устаноў, якія рэалізуюць адукацыйную праграму дашкольнай адукацыі. Адукацыйны працэс на беларускай мове арганізаваны ў 12 групах 8 устаноў.

Гэта такія ўстановы як:

  • ДУА "Дзіцячы сад "Таполька" в. Жорнаўка"
  • ДУА "Дзіцячы сад "Пралеска" в. Карытнае"
  • ДУА "Дзіцячы сад "Вясёлка" в. Свіслач"
  • ДУА "Дараганаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа “
  • ДУА "Вязаўніцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа імя Я.М. Стэльмаха"
  • ДУА "Дрычынскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа імя С.Н.Каданчыка"
  • ДУА "Осаўскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - базавая школа "
  • ДУА "Каменіцкі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад - сярэдняя школа"

Ва ўстановах, якія працуюць на рускай мове, раз на тыдзень праводзіцца беларускамоўны дзень або заняткі па развіцці маўлення і культуры маўленчых зносін. Рэгулярна праходзяць тыдні беларускай мовы і культуры. Арганізацыя дзейнасці выхаванцаў па фарміраванні ўстойлівай цікавасці і станоўчых адносін да беларускай мовы разнастайная: гульні, заняткі,экскурсіі і мэтавыя прагулкі, сюжэтна-ролевыя, беларускія народныя рухомыя гульні, акцыі, чытанне мастацкай літаратуры, выставы фатаграфій, рэпрадукцый, прысвечаных Радзіме, гутаракі ў гонар Дня Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі Беларусь, забавы.

Вялікую каштоўнасць мае вучэбная праграмма дашкольнай адукацыі, у якой прапанаваны пералік мастацкіх твораў і дакладна акрэслены задачы па азнаямленні дзяцей розных узроставых груп з творамі мастацкай літаратуры.